Online Primary Sources

for Russian, Caucasian, Central Asian, Eastern & Central Europe Studies

Last updates

Reports of the Governors of the Primorye and Amur Regions, 1860-63, 1865, 1882-83


L. Moholy-Nagy, Malerei. Fotografie. Film, 1925 (Book)


Nekrasov Library

Russia WWII Heroes Database "Pamiat Naroda, 1941-1945"


Russian Ministry of Defence

Thematic selections

"Education" in the sources

Elisavetgrad (today Kropyvnytskyi) Jewish Men's Gymnasium of Shalyta and Volova Archival Documents, 1917-1920


State Archives of Kirovohrad Region

Ustav Moskovskikh vysshikh zhenskikh kursov: proekt, vyrabotannyi soveshchaniem professorov pod predsedatelstvom ministra narodnogo prosveshcheniia grafa I.I. Tolstogo v 1906 (Book)


State Public Historical Library (GPIB)

"Uchitelskaia Gazeta" Weekly Newspaper (2015-present)


Joint Stock Company "Publishing House Uchitelskaia Gazeta"