Online Primary Sources

for Russian, Caucasian, Central Asian, Eastern & Central Europe Studies

Last updates

Igrushka. Radost detei, 1912 (Book)


Nekrasov Library

Estonian Droodle Database


Estonian Literary Museum

Tabacco Label Collection


Nekrasov Library

Thematic selections

"Education" in the sources

Elisavetgrad (today Kropyvnytskyi) Jewish Men's Gymnasium of Shalyta and Volova Archival Documents, 1917-1920


State Archives of Kirovohrad Region

Ustav Moskovskikh vysshikh zhenskikh kursov: proekt, vyrabotannyi soveshchaniem professorov pod predsedatelstvom ministra narodnogo prosveshcheniia grafa I.I. Tolstogo v 1906 (Book)


State Public Historical Library (GPIB)

"Uchitelskaia Gazeta" Weekly Newspaper (2015-present)


Joint Stock Company "Publishing House Uchitelskaia Gazeta"