Online Primary Sources

for Russian, Caucasian, Central Asian, Eastern & Central Europe Studies

Last updates

Chronicles of Terror - Collection of Testimonies of Polish Citizens Victims of the German and Soviet Totalitarian Regimes, 1939-1945


Pilecki Institute

Collection of Postcards Published and Mailed during the Siege of Leningrad


Blavatnik Foundation

Elka : Sbornik statei i materialov, Narkompros. Komitet po igrushke, 1937 (Book)


Yeltsin Presidential Library

Thematic selections

"Education" in the sources

Elisavetgrad (today Kropyvnytskyi) Jewish Men's Gymnasium of Shalyta and Volova Archival Documents, 1917-1920


State Archives of Kirovohrad Region

Ustav Moskovskikh vysshikh zhenskikh kursov: proekt, vyrabotannyi soveshchaniem professorov pod predsedatelstvom ministra narodnogo prosveshcheniia grafa I.I. Tolstogo v 1906 (Book)


State Public Historical Library (GPIB)

"Uchitelskaia Gazeta" Weekly Newspaper (2015-present)


Joint Stock Company "Publishing House Uchitelskaia Gazeta"