Online Primary Sources

for Russian, Caucasian, Central Asian, Eastern & Central Europe Studies

Last updates

Częstochowa Jews Online Biographical Dictionary


The World Society of Częstochowa Jews and their Descendants

History of Latvian Culture in Pictures - Portraits


Latvian National Library (LNB)

Zhenotdel Organizational Activity Archival Documents, 1920s


Russian Digital Library of Historical Documents

Thematic selections

"Education" in the sources

Elisavetgrad (today Kropyvnytskyi) Jewish Men's Gymnasium of Shalyta and Volova Archival Documents, 1917-1920


State Archives of Kirovohrad Region

Ustav Moskovskikh vysshikh zhenskikh kursov: proekt, vyrabotannyi soveshchaniem professorov pod predsedatelstvom ministra narodnogo prosveshcheniia grafa I.I. Tolstogo v 1906 (Book)


State Public Historical Library (GPIB)

"Uchitelskaia Gazeta" Weekly Newspaper (2015-present)


Joint Stock Company "Publishing House Uchitelskaia Gazeta"