Online Primary Sources

for Russian, Caucasian, Central Asian, Eastern & Central Europe Studies

Last updates

ICRC Report on POW Camp Visits in Russia, 1916


International Committee of the Red Cross

Trubetskoi (Grigorii Nikolaevich) Papers


Oline Archive of California (OAC)

Digital Library of Podlaska


University of Bialystok

Thematic selections

"Education" in the sources

Elisavetgrad (today Kropyvnytskyi) Jewish Men's Gymnasium of Shalyta and Volova Archival Documents, 1917-1920


State Archives of Kirovohrad Region

Ustav Moskovskikh vysshikh zhenskikh kursov: proekt, vyrabotannyi soveshchaniem professorov pod predsedatelstvom ministra narodnogo prosveshcheniia grafa I.I. Tolstogo v 1906 (Book)


State Public Historical Library (GPIB)

"Uchitelskaia Gazeta" Weekly Newspaper (2015-present)


Joint Stock Company "Publishing House Uchitelskaia Gazeta"